Набавка О набавци за добављаче Тестирање ЛЗО Процедура доставе узорака на тестирање

Процедура доставе узорака на тестирање

Поступак тестирања ЛЗО спроводи се у циљу сагледавања заштитних својстава у реалним радним условима, промене заштитних својстава током одржавања ЛЗО, након излагања штетним утицајима производних процеса. Резултат процеса тестирања ЛЗО је давање коначне оцене прихватања или одбијања ЛЗО за коришћење. Прихваћена и одобрена ЛЗО за коришћење евидентира се у Листу тестиране и одобрене ЛЗО и у Каталог ЛЗО.