Набавка Отворени тендери

Отворени тендери


Напредна претрага
No. 36145
Активно
Активно
Одржавање НТЦ дата центра у Шангају (3 године)

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648882283
Обавештењe

No. 36146
Активно
Активно
Резервни делови за лабораторију Downstream

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648881479
Обавештењe

No. 36144
Активно
Активно
Изградња стубне трансформаторске станице STS-2 Bra-Malj 20/0,4 kV

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648882343
Обавештењe

No. 36143
Активно
Активно
Годишње одржавање електро и термичке опреме у ресторанима региона НС, ЗР, БГ

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648886730
Обавештењe

No. 36142
Активно
Активно
Грађевински радови - лимарски

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648885600
Обавештењe

No. 36139
Активно
Активно
Одржавање когенеративних модула

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648882730
Обавештењe

No. 36140
Активно
Активно
Сервис и одржавање теретних возила и радних машина

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648884433
Обавештењe

No. 36141
Активно
Активно
Ревизија акта о процени ризика

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648882942
Обавештењe

No. 36137
Активно
Активно
Санација резервоара Келебија, Турија, Зрењанин

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648882343
Обавештењe

No. 36136
Активно
Активно
Ваљци

Почетак пријема понуда
Рок за достављање понуда
+381648885944
Обавештењe