Набавка Продаја и закуп имовине Продаја непокретности

Продаја непокретности

Назив непокретности Место Врста непокретности Обавештењe Преузмите сва документа
Земљиште у Зајечару - КП 2143/52 К.О. Грљан Зајечар Остало
Земљиште у Зрењаннину_кп 1043 и 1042/3 К.О.Јанков Мост Зрењанин Остало
Земљиште у Зрењаннину_кп1044/3 К.О.Јанков Мост Зрењанин Остало
Земљиште у Пландишту _кп 1176-3 и 354-2 К.О.Велика Греда Пландиште Остало
Земљиште у Пландишту_кп 1176-2 К.О.Велика Греда Пландиште Остало
Земљиште у Пландишту_КП 1229-3 К.О.Велика Греда Пландиште Остало
Земљиште у Старој Пазови_КП 1102 К.О. Војка Стара Пазова Остало
Земљиште у Житишту_КП 1678-86 К.О. Банатско Карађорђево Житиште Остало
Земљиште у Панчеву_КП 13333-1 К.О. Панчево Панчево Остало
Зељиште у Чачку_КП 6128-5 К.О Чачак Чачак Остало
Земљиште у Панчеву_КП 20 К.О. Старчево Панчево Остало
Земљиште у Жагубици_КП 3456-4 К.О. Вуковац Жагубица Остало
Стовариште Кула Кула Остало
БС Беговац Александровац Остало
Земљиште у Кањижи_кп 2452 и 2453 К.О.Ором Кањижа Остало